Leden

Meike de Nijs, 2018


Psychologie

@Meikedenijs

Nienke Breugelmans, 2018


MSc Communicatie en Organisatie

@Nienkebreugelmans

Mila Luk, 2019


Communicatie

@Milaluk

Anouk van den Boorn, 2019

MSc Medische psychologie

@Anoukvdboorn

Gitte de Vreede, 2019


Trend Research & Concept Creation in Lifestyle

@Gittedevreede

Ella Kuijsters, 2020


MSc Medische psychologie

@Ellakuijsters

Meike Verwijmeren, 2020


Communicatie- en
Informatiewetenschappen

@Meikeverwijmeren

Kyara Beekman, 2020


Ondernemerschap & Retail Management

@Kyarabeekman

Anna Sliwinski, 2020


Trend Research & Concept Creation in Lifestyle

@Annasliwinski

Veerle Mebius, 2020


Bedrijfseconomie

@Veerlemebius

Zoë O' Connor, 2021


Psychologie

@Zoëo'conner

Floortje Haarselhorst, 2021


Rechtsgeleerdheid

@Floortjehaarselhorst

Laura Ruitenbeek, 2021


Sociologie

@Lauraruitenbeek

Esmée Gielen, 2022


Psychologie

@Esmeegielen

Jade van Vroonhoven, 2022


Global Law

@Jadevanvroonhoven

Britt Wijnants, 2022


Bedrijfseconomie

@Brittwijnants

Pien van Kuilenburg, 2022


Rechtsgeleerdheid

@Pienvankuilenburg

Merle Post, 2023

Psychologie

@Merlepostx

Renske Korsten, 2023

Econometrie

@Renskekorsten

Mila Knufing, 2023


Toegepaste Psychologie

@Milaknufing